Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 23 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Alım sürecinin son başvuru tarihi olarak 15 Haziran 2023 belirlenmiştir. Üniversite, farklı pozisyonlarda çalışacak nitelikli adaylar aramaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ilgili tarih öncesinde başvurularını tamamlamalıdır.

Bu alım süreci, üniversitenin kadrolarını güçlendirmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Adaylardan, ilgili pozisyon için gerekli niteliklere sahip olmaları ve başvuru sürecini eksiksiz tamamlamaları beklenmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin ilgili tarih öncesinde gerekli bilgileri incelemeleri ve başvuru sürecine zamanında katılmaları önemlidir.

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 23 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Koruma, Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı

Koruma ve güvenlik hizmetlerini sunmak için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a uygun olarak hizmet veriyoruz. Kapalı mekânların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspaslamak. Pencereleri, masaları, rafları, aydınlatma armatürlerini, kalorifer peteklerini, pervazları ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu imzalamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.

Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşyaların taşınması işlemlerini yapmak. Mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerine yardımcı olmak. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.

Görev alanındaki tespit edilen arızaları ve hasarları ilgili kişilere bildirmek. Görevlendirildikleri birimlerde birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan malzeme ve malzemelere maksimum özen göstermek. Aynı zamanda temizlik malzemelerini uygun yerlerde ve yeterince kullanmak, muhafaza etmek.

Adaylarda Aranacak Şartlar

Türk vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını karşılamak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçları işlememek.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu