Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aşağıda belirtilen unvan ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alımı için ilan yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizde tam zamanlı olarak istihdam edilecek ve giderleri Özel Bütçe tarafından karşılanacak olan personeller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B bendine tabi olarak çalıştırılacaktır. Söz konusu alımlarda, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin b fıkrasında belirtilen KPSS (B) grubu puan sırası esas alınacaktır.

Aranılan Şartlar

Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen koşulları karşılamak gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesine göre, belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen suçlar için 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası verilebilir. Aynı şekilde, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak gerekmektedir.

2022 KPSS’ye lisans mezunları için (P3), ön lisans mezunları için (P93) ve lise mezunları için (P94) girmek gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almayan bir durumda olmak. Adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edildiklerinde, hizmet sözleşmesi esaslarına uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde, kurumlar tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı olarak fesih yapmaları durumunda, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar dışında bir yıl süreyle kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Erkek adaylar, askerlik hizmetini tamamlamış, muaf tutulmuş veya tecilli durumda olmalıdır. Adaylarla yapılan hizmet sözleşmelerinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurumlarıyla ilişiği kesilen veya sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen kişiler, başvuruda bulunma hakkını kaybetmiştir.

Online Başvuru Esnasında Sisteme Eklenmesi gereken Belgeler

Sistemden online doldurulacak başvuru formu. Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi gerekmektedir. İstenilen alanda, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi için, barkotlu e-devlet çıktısının kabul edileceği bir süreç uygulanacaktır. Belirtilen pozisyonlarda deneyim belgesi talep ediliyorsa, adayların deneyimlerini kanıtlayan belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

Belirtilen pozisyonlar için e-Devlet üzerinden barkotlu SGK hizmet dökümünü almalı ve bu dökümde meslek kodunu gösteren bilgilerin bulunmasına dikkat etmelidir. Adaylar ayrıca, çalıştıkları kurumdan alacakları çalışma süresini ve unvanlarını açıkça belirten ONAYLI çalışma belgesini de yüklemeleri gerekmektedir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan her birey, yasalar ve düzenlemeler gereği özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmalıdır. Bu kimlik kartı, güvenlik görevlisinin kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini içeren resmi bir belgedir. Kimlik kartı, görevlinin mesleki kimliğini kanıtlamasını sağlar ve güvenlik görevlerini yerine getirirken hukuki dayanak sağlar. Bu kartı almak için genellikle özel güvenlik şirketiyle çalışan bir görevlinin başvuruda bulunması ve ilgili belgeleri sunması gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Elektronik ortamda yapılan başvuruların incelenmesinin ardından, yazılı ve sözlü sınav yapılmadan lisans mezunları için 2022 KPSS P3, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması kullanılarak atanmaya hak kazanan pozisyon sayısı kadar asıl aday ile 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Eşit puan alan adaylar arasında mezuniyet tarihleri karşılaştırılacak ve bunun da eşit olması durumunda doğum tarihi daha büyük olan adaya öncelik verilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu