Bolu İl Özel İdaresi Memur Alımı Başvurusu Başlıyor

Bolu İl Özel İdaresi, eksiklikleri gidermek amacıyla KPSS Puanı ile memur alımı yapacağını duyurdu. Son yayımlanan ilanla birlikte başvurular 5 Haziran’da başlıyor. Adaylardan istenen şartlar ve kontenjan bilgisi haberde yer alıyor. İl Özel İdaresi’nin personel ihtiyacını karşılamak için adaylarda belirli kriterler aranacak ve bu doğrultuda memur alımı gerçekleştirilecek. Başvuru süreci başladı ve adaylar başvurularını yaparak bu fırsattan yararlanabilecekler. İlana ilişkin tüm ayrıntılar ve detaylar haberde yer alıyor, adayların ilgili bilgileri incelemesi ve başvurularını zamanında tamamlaması önem taşıyor.

Başvuru ile İlgili Genel Şartlar

Tekniker pozisyonuna başvuran adayların atanabilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. ve 48. maddelerinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara uymaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını tamamlamış olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, kamu hizmetlerinden yasaklı olmama, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olma, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmama, ilgili alanda gerekli eğitim veya deneyime sahip olma gibi kriterler bulunmaktadır. Adaylar, bu genel şartlara uygun olarak başvurularını gerçekleştirmelidir.

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen sürelerin geçmiş olması veya bir suçtan dolayı hapis cezasının bir yıl veya daha fazla süreyle infaz edilmiş olması veya affa uğramış olması durumunda dahi, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekmektedir.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle herhangi bir ilişkisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olması veya ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekmektedir. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını da taşıması gerekmektedir.

Bu şartlar göz önüne alındığında, başvuru sahibinin Türk Ceza Kanunu’ndaki suçlarla ilgili bir mahkûmiyeti olmaması, askerlik durumuyla ilgili gereklilikleri yerine getirmiş olması, akıl hastalığı veya bedensel engeli olmaması ve ilgili pozisyonlar için belirtilen diğer başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Gerekli Olan Özel Şartlar

Mezun olunan okulun öğrenim şartını taşıdığı ve ilgili öğrenimle ilgili olarak 2022 KPSS’de belirtilen asgari puan türlerinden gereken puanı aldığı takdirde, ilan edilen unvan için başvuruda bulunabilirsiniz. Disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle önceki kamu kurum ve kuruluşlarında çıkarılmamış olmanız gerekmektedir.

Başvuru

Memur alımı için, belgelerinizle birlikte başvurular 5 Haziran ile 16 Haziran arasında, Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında, gerekli evrakları teslim etmek için şahsen başvuruda bulunabileceğiniz gibi, başvurunuzu iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirsiniz.

Başvuru sürecinde, önemli belgelerinizi eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, başvurularınızı bekleyerek, sürecin sonunda uygun adayları değerlendirecektir. Başvuru süresi içerisinde belirlenen yöntemlerle başvurunuzu tamamlamayı unutmayın.

Adaylar ayrıca, istenilen belgeleri ekleyerek, başvuru süresi içinde Bolu İl Özel İdaresine ait info@boluozelidaresi.gov.tr e-posta adresine elektronik ortamda başvuruda bulunma imkânına da sahiptirler. İdaremiz, eksik bilgi ve belgelerle veya uygun niteliklere sahip olmayan başvuruları değerlendirmeye almayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu