İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. İş Başvuruları

Uzman Öğretmenlik Başvurusu

Uzman Öğretmenlik Başvurusu
Uzman Öğretmenlik Başvurusu
+ - 0

Uzman öğretmen olmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler için belirlenmiş olan kariyer basamaklarından ikincisine çıkmak anlamına gelmektedir. Uzman öğretmen olmak isteyenler belirli koşulları sağlamaları dahilinde bakanlık tarafından verilen eğitimleri tamamladıktan sonra yazılı sınavdan başarılı olmalıdırlar. Uzman öğretmen olduktan sonra yeni unvanları sayesinde eğitim öğretim tazminatını almaya hak kazanırlar.

Uzman Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzman Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapmak için öğretmenlerin öncelikle uzman öğretmen olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını belirlemeleri gerekmektedir. 2022 yılında uzman öğretmenlik başvurusu online olarak gerçekleşecek bir işlemdir. Uzman öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen kişiler Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemi olan MEBBİS üzerinden online başvuru yapabilmektedirler. Uzman öğretmenlik başvurusunu yapılabilecek son tarih bakanlık tarafından 10 Haziran olarak açıklanmıştır. Uzman öğretmenler bu başvuru ile uzman öğretmenlik için gereken eğitim için başvuru yapmış olmaktadırlar. Uzman öğretmen eğitimlerini tamamladıktan sonra yazılı sınavda başarılı olurlarsa uzman öğretmenlik unvanını almaya hak kazanırlar.

Uzman Öğretmenlik Eğitimleri Ne Zaman?

Uzman öğretmenlik eğitim tarihleri, başvuru tarihi olan 10 Haziran’dan sonrası için belirlenmiştir. Uzman öğretmenlik eğitim tarihleri 2022 yılı için 18 Temmuz – 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Uzman öğretmenlik eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlerin yeniden başvuru yaparak Öğretmen Kariyer Basamakları yazılı sınavına girip sınavı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıca Red Bull İş Başvurusu bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Uzman Öğretmenlik 2022 Yazılı Sınavı Ne Zaman?

Uzman öğretmenlik yazılı sınavına girmek isteyen kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek olan uzman öğretmenlik eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlamış olan öğretmenler, başvuru koşullarını da taşıyorsa yazılı sınav başvurularını 2022 yılında 26 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında yapabilirler. Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı Türkiye’nin 81 ilinde 19 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlik kariyer basamaklarını öngören kanuna göre lisansüstü eğitimini tamamlamış olan öğretmenler uzman öğretmen olabilmek için başaralı olmaları gerek uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacaklardır.

Uzman Öğretmenlik 2022 Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Uzman öğretmenlik sınavı sonucunda başarılı olup sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecektir. Uzman öğretmenlik sertifikasını almaya hak kazanan öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren uzman öğretmenler için belirlenen eğitim öğretim tazminatını almaya başlayacaktır. Uzman öğretmen unvanını alan öğretmenler, koşullarını sağlamaları halinde bir müddet uzman öğretmen olarak kariyerine devam ettikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan üçüncü kariyer basamağına yani başöğretmen unvanına sahip olmak için gerekli başvuruları yapabilirler. Başöğretmenlik süreci de uzman öğretmenlik sürecine benzer biçimde bazı koşulları sağlamaları dahilinde verilecek bir eğitime katılmak ve sınavda başarılı olarak unvanı almak biçiminde ilerlemektedir.

Uzman Öğretmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzman Öğretmenlik Başvuru Şartları Nelerdir?

Uzman öğretmenlik başvurusu yapma koşullarından ilki, 03 Ekim 2022 yazılı sınav başvurusunun son tarihinde en az 10 yıl hizmet görev süresi dolmuş bir öğretmen olması gerekmektedir. Uzman öğretmenlerin 10 yıllık hizmet görev süresi içine adaylık da dahil olmak üzere geçirdikleri çalışma süresinin tamamı hesaplanır. 10 yıllık hizmet süresinin içine dahil olacak diğer süreler Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmenliği’nin 14.maddesinde sayılmıştır. Hizmet süre şartının içine dahil olacak süreler şu şekildedir:

 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri
 • Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı
 • Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı
 • Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri
 • 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri
 • Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri
 • Vekâlet ve geçici görev süreleri

Hizmet süresi koşulunu sağlayan öğretmenler, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitimi tamamlamalı ve ardından yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olmalıdırlar. Tüm koşulları sağlayan öğretmenler sürecin sonunda uzman öğretmen unvanını almaya hak kazanırlar.

Yorum Yap