İlginizi Çekebilir
E-Kurs Başvurusu
 1. Ana Sayfa
 2. Genel

SGK E Tebligat Başvuru

SGK E Tebligat Başvuru
SGK E Tebligat Başvuru
+ - 0

SGK e-tebligat için başvuru yapmak, 2021 yılında kurum tarafından yayınlanan bir yönetmelik ile yakın tarihte getirilmiş yeniliklerden biridir. Bütün devlet kurumlarının her türlü işlemini yavaş yavaş elektronik ortama taşıdığı günümüzde SGK e tebligat sistemi de SGK’nın yapacağı her türlü tebligatın işverenlere elektronik ortamdan iletilmesini sağlamıştır.

SGK e Tebligat Nedir?

E-tebligatın tanımı, tebligat göndermesi gereken kurumun elektronik tebligat sistemi kullanarak muhataba tebliğ ettiği tebligattır. Elektronik tebligat sistemi ise kişiye gönderilmesi gereken tebligatın elektronik adresine gönderilmesini ve dijital ortamda delil oluşturmasını sağlayan bilişim sistemidir. Sosyal Güvenlik Kurumu da yakın zamanda yapılan düzenlemeler ile işverenlere e-tebligat adresi alma zorunluluğu getirmiştir. SGK e-tebligat ile SGK’nın işverenlere tebliğ etmesi gereken idari paracezası, icra takibi gerektiren sigorta primleri, işsizlik primi vb. alacaklarını elektronik ortamdan tebliğ edecektir. Söz konusu SGK e-tebligat sistemi “Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ile 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SGK e-Tebligat Başvuru Nasıl Yapılır?

SGK e-tebligat almak için başvuru yapmak, öncelikle kimin başvuru yapacağının belirlenmesini gerektirir.  SGK e-tebligat için başvuru yapabilecek olan kişiler şu şekildedir:

 • Gerçek kişi işverenler için: Kendisi veya işveren vekili
 • Tüzel kişi işverenler (Ticaret Şirketleri vb.) için: Yönetici, Müdür, Kanuni temsilcileri
 • Adi ortaklıklar için: Ortaklardan herhangi biri
 • Apartman yönetimi için: Yönetici
 • Kamu kurum ve kuruluşları için: Yöneticiler

SGK e-tebligat başvurusu yapılacak olan kişiler başvurusu da başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı işçi çalıştırmaya başladıkları tarihe ve başvuru yapmasının zorunlu olup olmamasına göre değişmektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin başvuru süresi şu şekildedir:

 • 01.10.2021’den önce sigortalı çalıştırmaya başlayıp sonrasında da sigortalı çalıştırmaya devam eden işverenler 31.01.2022 tarihine kadar başvuru yapmak zorundadır.
 • 01.10.2021’den sonra ilk defa sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak zorundadır.
 • İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat adresi alacak olanlar, istedikleri tarihte başvuru yapabilmektedirler.

SGK e-tebligat başvurusu yapması gereken kişiler e-devlet üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin takip etmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • E-devlet resmi sitesine TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapmalısınız.
 • “Hizmetler” kategorisinde bulunan “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri” bölümüne tıklamalısınız.
 • Ardından “Tebligat Hizmetleri” seçeneğini göreceksiniz, bu başlık altındaki “SGK e-Tebligat Başvuru” seçeneğine tıklamalısınız.
 • Karşınıza SGK e-tebligat başvuru sistemi gelecektir, gerekli adımları takip ederek e-tebligat başvurunuzu oluşturabilirsiniz.

SGK e Tebligat Zorunluluğu Nedir?

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir?

SGK e tebligat adresi alma zorunluluğu olan kişiler 01.10.2021 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ve yönetmeliğe uygun çıkan 10.11.2021 tarihli ve 2021/38 sayılı SGK Genelgesi’nde belirlenmiştir. SGK genelgesi ve yönetmeliğine göre e-tebligat adresi almak zorunda olan ve olmayan kişiler şu şekildedir:

 • SGK e tebligat adresi almak zorunda olan kişiler: 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar (yani işverenler)
 • SGK e-tebligat adresi alması isteğe bağlı olan kişiler: SGK’da işveren durumunda olmayan kişi ve kurumlar

Anlaşıldığı üzere SGK’lı işçi çalıştıran ve SGK ile bağlantısı olan tüm işverenlerin e-tebligat adresi alması zorunlu kılınmıştır. İşverenlere kurum tarafından yapılacak olan her türlü tebligat artık e-tebligat adresine yapılacaktır. SGK tarafından işverenin e-tebligat adresine yapılan tebligatlar tebligatın ulaştığı anda itibaren 5 gün sonra tebliğ edilmiştir sayılacaktır.

Ayrıca Formasyon Nasıl Alınır? Bilgilerine bakabilirsiniz.

SGK e Tebligat Başvurusu ve İdari Para Cezası Uygulaması

SGK tarafından e tebligat başvurusu zorunlu tutulan kişilerin zorunluluğa uymamaları halinde ne olacağı e-tebligat düzenlemesini yürürlüğe koyan yönetmelikte ve buna uygun çıkarılan genelgede belirtilmemiştir. SGK e-tebligat adresi alma zorunluluğunu ortaya koyan yönetmelik veya genelgede e-tebligat için elektronik tebligat adresi almayan işverenlere idari para cezası başta olmak üzere herhangi bir cezanın uygulanması gerektiği belirlenmemiştir.

5510 sayılı Kanunun 89. Maddesinde SGK’nın görev alanı kapsamına giren konularda elektronik tebligat yapabileceği düzenlenmiş olmasına rağmen, aynı Kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde, elektronik tebligat zorunluluğuna uymayanlara herhangi bir idari para cezası yaptırımı öngörülmemiştir.

SGK e-tebligat alabilmek için başvuru yapmayan işverenlere SGK tarafından yapılacak olan tüm tebligatlar eski usulde fiziken açık adrese yapılmaya devam edilecektir.

SGK Tebligat Sorgulama

SGK tarafından gönderilen e-tebligatlar, tebliğ edilen kişi tarafından istediği zamanda görüntülenebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Teşkilatı tarafından elektronik ortamda imzalanan evraklar e-tebligat olarak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaşmasını müteakip gerek hesap sahipleri gerekse de hesaba eklenen kişiler tarafından e-devletten online olarak görüntülenebilmektedir. SGK tarafından gönderilen e-tebligatları kontrol etmek isteyen kişiler, e-devlet resmi sitesine giriş yaptıktan sonra site içerisindeki arama motoruna “SGK e-Tebligat Sorgulama” yazıp aratmalıdırlar. Karşılarına çıkan arama sonuçlarından Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde olan arama sonucuna tıklayıp gerekli adımları takip ederek SGK tarafından gönderilmiş olan tüm SGK e-tebligatlarını görüntüleyebilmektedirler.

Yorum Yap