İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Bilgi Arşivi

Genç Girişimci Desteği Şartları

Genç Girişimci Desteği Şartları
Genç girişimci desteği şartları
+ - 0

Genç girişimci desteği şartları sağlandığı takdirde kendi işletmesini kurmak ve ekonomi piyasasına atılmak isteyen genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla, yüksek vergi ve yüksek sigorta maliyetleri yüzünden bir türlü işe atılma fırsatı yakalayamayan gençlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması için devlet belli başlı destekler ile koşulları sağlayan gençlere destek sağlamaktadır. Genç girişimci desteği şartları 18-29 yaş arasındaki gençler bu teşvikle 3 vergilendirme dönemi boyunca vergilerden muaf ve ayrıca 1 yıllık SGK primleri de ödenerek bu primlerden de muaf tutulmaktadırlar. Genç girişimci desteği şartları ise şunlardır;

Genç girişimci desteği şartları
Genç girişimci desteği şartları

 • Genç girişimci desteği fırsatından yararlanabilmek için işe başlandıktan sonra kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. İşe başlama süresi 10 gün olarak vergi usul kanununda belirtilmiş ve bu süre geçtikten sonra bildirim yapılması halinde genç girişimci desteğinden yararlanılamamaktadır.
 • Ticari, mesleki ve zirai anlamda kişilerin adlarına ilk defa vergi mükellefiyeti oluyor olması gereklidir.
 • Kişinin en az 18 yaşını doldurmuş olması ve en fazla 29 yaşında olmak ve doldurmamak şartıyla başvurulabilir.
 • Güncel olarak kendi işinde bilfiil çalışıyor olması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.
 • Faaliyetin şahıs şirketi veya ortaklık şeklinde yapılması durumunda işe başlama tarihinden itibaren şirket ortaklarının hepsinin tüm şartları taşıması ve yerine getirmesi gerekmektedir.
 • Bu durumda ortak istisnadan şirket bünyesindeki herkes ayrı ayrı faydalanabilecekken birinin dahi yerine getirememesi durumunda ortaklık şirketinde bu destekten kimse faydalanamamaktadır.
 • Devralınan faaliyeti durdurulmuş veya faaliyetine hali hazırda devam eden işletmenin, eş veya üçüncü derece akrabalar da dâhil olmak üzere kendi kanından veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir. Genç girişimci desteği şartları Bunun amacı ise vergi dairesini, yaşı küçük bir akrabanın üzerinde işletmeyi göstererek dolandırmayı ve kandırmayı önlemek sebebiyledir.
 • Mevcut bir mesleki faaliyet veya işletme kurulduğu esnada değil yani sonradan ortak olunduysa kapsamamaktadır. Çünkü bu desteğin amacı gençlerin iş hayatına atılması ve ekonomiye katkı vermesi amacıyla olduğu için, teşvik sebebi zaten bir işletme kurulmasına yardım etmek olduğu için bu şart koyulmuştur.
 • Ayrıca yabancı uyruklu tam mükellef kişiler de bu genç girişimci desteği fırsatından yararlanabilmektedirler.

Bu genç girişimci desteği şartları karşılanması halinde girişimciler pek çok faydadan yararlanabileceklerdir. Bu şartların yanı sıra yararlanamama şartları da bulunmaktadır. Onlar ise şunlardır;

 • Eğer girişimciler işe 1 Haziran 2018 tarihinden önce başlamışlarsa faydalanamazlar.
 • Bu destekten Anonim Şirket ve Limited şirket ortakları faydalanamazlar.
 • Daha önce başka bir şirkette ortaklığı olan ve daha önce vergi mükellefi olan girişimciler bu teşvikten faydalanamazlar.

Genç Girişimci Desteği Başvuru

Genç Girişimci Desteği başvuru işlemleri için, İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden bir dilekçe hazırlanarak Genç Girişimci Desteği başvuru işlemi yapılabilmektedir. Makalemizin başında bahsetmiş olduğumuz genç girişimci şartları içerisinde yer alan bu teşvikten yararlanabilmek için gerekli şartları karşılamanız durumunda, şirketin henüz kuruluş aşamasındayken mali müşavirden başvuru için destek alarak da başvurmanız mümkündür. Genç girişimci desteği şartları Genç girişimci desteği başvuru işlemi için Mali müşavirinizin vergi dairesine vereceği bir başvuru dilekçesi ile başvurup ardından dilekçe başarıyla sonuçlandığında size verilen teşvikten yararlanabileceğinize dair belgeyi ikamet adresinize en yakın SGK müdürlüğüne giderek, orada yer alan BAĞ-KUR Sigortalı Tescil Servisi bürosuna bizzat teslim ederek bu teşvikten faydalanmaya başlayabilmektesiniz. Aynı zamanda sistemde gözüken bir BAĞ-KUR borcunuz varsa bu prim borçlarını da bu kapsamda sildirmeniz mümkündür.

KOSGEP Genç Girişimci Desteği

KOSGEG Genç girişimci desteği, kendi işletmesini kurmak ve ekonomi piyasasına atılmak isteyen genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla, yüksek vergi ve yüksek sigorta maliyetleri yüzünden bir türlü işe atılma fırsatı yakalayamayan gençlerin, ülke ekonomisine katkı sağlaması için devletin belli başlı destekler ile genç girişimci desteği şartları sağlayan gençlere destek sağlama hizmetidir. 18-29 yaş arasındaki gençler bu KOSGEG genç girişimci desteği teşvikiyle, 3 vergilendirme dönemi boyunca vergilerden muaf ve ayrıca 1 yıllık SGK primleri de ödenerek bu primlerden de muaf tutulmaktadırlar.

Genç girişimci desteği teşvikleri kapsamında kişilerin şirketlerinde faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere 3 vergilendirme dönemi boyunca şirketin kazancının yıllık 75.000 TL’lik bir kısmı, şirketlerden her yıl alınmakta olan gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Aynı zamanda 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren olmak üzere henüz ilk kez sigortalı olacak gençlerin BAĞ-KUR primleri de 1 yılı kapsayacak şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından devlet hazinesinden ödenmektedir.

KOSGEG Genç girişimci desteği teşvikinde, Ticari, mesleki ve zirai anlamda kişilerin adlarına ilk defa vergi mükellefiyeti oluyor olması gereklidir. Yedi gelir unsurunda bulunmakta olan ticari, mesleki ve zirai kazanca bu istisna uygulanmaktadır. Genç girişimci desteği şartları GMSİ, MSİ, ücret ve diğer kazançlara uygulanmayan bu destek, siz diğer gelir kaynaklarından da faydalanıyor olsanız bile sağlanmakta yani onlarla bir ilişkisi yoktur. Yani bu üç unsur dışında kalan diğer dört unsurun içerisinde yer alan kazançlar muafların içerisinde yer almayacak, yalnızca ticari, mesleki ve zirai kazançlarda yardım sağlanarak destek olunacaktır.

18 yaşını bir gün bile doldursanız bu teşvikten yararlanabileceğiniz gibi üst sınır olan 29 yaş sınırında ise eğer 2022 yılından doğum yılınızı çıkarttığınızda 28’i elde ediyorsanız bu teşvikten yararlanabilirsiniz. Ancak yaşınız 29 ise bu durumda gün hesabı devreye girecektir ve eğer doğum gününüzden 1 gün bile önce bu başvuruda bulunursanız bu teşvikten yararlanma imkânına sahip olabilirsiniz. Genç girişimci desteği şartları Ancak doğum gününüz o sene içerisinde geçmiş ve artık 30 yaşından gün almaya başladıysanız genç girişimcilere destek 2022 almanız mümkün değildir.

Genç girişimci desteği şartları
Genç girişimci desteği şartları

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı

Genç girişimci desteği teşvik tutarı, genç girişimcilerin 3 vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL’lik gelir vergisinden muaf tutulmasını ve ayrıca 1 yıl boyunca da SGK veya BAĞ-KUR primlerinin devlet hazine tarafından karşılanmasını kapsamaktadır. Genç girişimcilere destek 2022 teşviki boyunca gençlerin gerekli taksitleri aksatmadan düzenli bir şekilde ödemeleri halinde en düşük bağkur primi tutarı olan 1055,36 TL üzerinden hesaplanarak 1 sene boyunca her ayın ödemelerinin toplam tutarı olan 12.664,32 TL ödenecek olan primi devlet karşılamaktadır.

İlginizi Çekebilir: Ehliyet Almak İçin Gerekli Evraklar

Genç Girişimci Desteği Vergi

Genç girişimci desteği vergi teşviki kapsamında kişilerin şirketlerinde faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere 3 vergilendirme dönemi boyunca şirketin kazancının yıllık 75.000 TL’lik bir kısmı, şirketlerden her yıl alınmakta olan gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Genç girişimci desteği şartları Bu sayede genç girişimciler, bu destek sayesinde yüksek vergi maliyetlerinden büyük bir nebze kurtarılmaktadır ve bu onları ekonomimize kazandırmaya teşvik etmektedir. 3 vergilendirme dönemi devam etmesi de çok büyük bir artı olmakta, yıllık 75.000 TL’den hesaplanarak bu genç girişimci desteği sayesinde 3 yılda toplam 225.000 TL’lik bir vergiden genç girişimciler muaf tutulmaktadırlar.

Sigorta Primi Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Sigorta primi desteğinden kimler yararlanabilir? Sorusuna yanıt arıyorsanız şu şartları yerine getirenler yararlanabilmektedir;

 • 18 ile 29 yaşları arasında oluyor olmak.
 • Kendi işinde bilfiil çalışıyor olmak veya bir işi kendisi idare ve sevk ediyor olmak
 • İlk kez sigorta hizmetinden faydalanıyor olmak.
 • İlk defa iş faaliyetine başlıyor olmak.

Yorum Yap