İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Bankacılık

Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
Finans Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?
+ - 0

Finans yöneticisinin görevleri, işletmelerin büyüklüğüne ve faaliyet alanlarına göre değişiklik göstermektedir. Finans yöneticisi aynı zamanda muhasebe işlemlerini de yerine getirmektedir. Bağlı olduğu şirketin büyüklüğüne, faaliyet bölgesine ve faaliyet alanına göre finans yöneticisi farklı görevlerde yer almaktadır. Temel olarak finans yöneticisinin görevleri arasında kaynak temin etmek, hammadde ve mal akışlarına düzenlemek yer almaktadır. Bu görev dağılımının yoğunluğuna göre Finans yöneticisi maaşları belirlenmektedir.

Finans yöneticisinin görevleri arasında gelir gider dengelerini sağlamak ve bütçeyi planlı bir şekilde kullanmak da vardır. Finans yöneticisi bağlı olduğu işletmenin yol haritasını çizerek ilerleyen dönemlerde herhangi bir aksaklık çıkmaması için planlar yapar. Gelir gider dengesini kuran ve bütçeyi planlayan finans yöneticisinin görevleri arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise yıllık olarak plan yapmalarıdır. Birçok finans yöneticileri tüm gelir gider dengelerini sağlamakla görevliyken, bazı şirketler görev dağılımı ile bu işi bir kaç personel ile yürütmektedir. Genellikle tek personel ile çalışmayı tercih eden şirketlerde finans yöneticisi maaşları 2022 yılı içerisinde oldukça dolgun olarak dikkat çekmektedir.

Finans yöneticisinin iyi bir iş çıkarabilmesi için işletmenin veya firmanın ileriye dönük getirisini ve iş hacmini yükseltmesi gerekmektedir. Finans yöneticisi iş yerindeki finans departmanını yönetmektedir. Genel olarak finans yöneticisinin şirketteki veya kurumdaki ana yeri ise; finansal olarak bütçeyi toparlamak ve diğer şirket liderleri ile anlaşmalar yapmaktır. Finans yöneticisinin görevleri arasında şirketin vizyonu, amacı, yıl içerisindeki bütçesi, yıl içerisindeki karı ve yıl içerisindeki büyüme oranı yer almaktadır. İşletmelerin yatırım yapmaları gereken varlıkları seçen finans yöneticisi aynı zamanda seçilen bu varlıklara aktarılacak fon miktarlarını da belirlerler. Tahsilat ve ödeme işleri ile de ilgilenen finans yöneticisi diğer şirketlerin liderleri ile irtibat kurup yeni iş imkanları yaratır.

Finans Yöneticisinin Görevleri

Finans yöneticisi işletmelerin ya da büyük kurumların yıl içerisindeki bütçelerini hesaplayarak onlara uygun bir yatırım planı oluşturur. İşletmenin büyüklüğüne ve faaliyet bölgesine göre finans yöneticisinin görevleri değişiklik göstermektedir. Temel olarak finans yöneticisinin görevleri arasında ilk sırada kaynak temin etmek ve gerekli hammadde akışını sağlamak vardır. Bunların dışında muhasebe işlevini de yerine getiren finans yöneticisi firmanın mal alışlarını düzenler ve yatırımı hangi yönde ne kadar yapmaları gerektiğini planlar. Diğer finans kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen finans yöneticisi yıl içerisindeki bütçelerini hesaplayarak buna uygun yatırım yapar.

 • Finans yöneticisi aynı zamanda muhasebe işlemlerinin de tamamından sorumludur
 • İşletmenin finans bölümünden sorumludur
 • Gelen ürünlerin gelir ve gider fiyatlarını inceleyerek yıl içerisindeki bütçeyi hesaplar
 • İşletmelerin vergi konularındaki işlemlerini inceler
 • Yatırım fırsatlarını değerlendirir ve yeni bir yol haritası çizer
 • Firmanın borç durumunu ve banka ile olan ilişkilerini düzenleyerek ödeme zamanlarını ayarlar
 • Rakip firmaların durumlarını inceleyerek bilgi sahibi olur
 • Finans yöneticisi aynı zamanda çalıştığı kurumu yaşanan son teknolojik gelişmelerle birlikte yukarıya doğru çıkartmak için çabalar
 • Finansal planlama ve bütçeleri araştıran finans yöneticisi yıl içerisindeki bütün yatırımları planına uygun hale getirir.

Finans yöneticisinin görevleri gibi konularda daha fazla makale ve içeriğe ulaşmak için bankacılık konu başlığını içeren kategorimizi de detaylı olarak ayrıca inceleyebilirsiniz. Finans yöneticisinin görevleri ile fon yöneticisi arasında ki temel farklılar hakkında bilgilere de yine alt başlıklarımız içerisinden detaylı olarak yer vermeye çalıştık. Bir çok insan finans yöneticisi ile fon yöneticisi görevleri arasında karışıklık yaşamaktadır. Her iki görevinde farklılıkları mevcuttur ve aynı değildir.

Finans Yöneticisi Nedir?

Finans yöneticisi bir işletmede ya da kurumun muhasebe işlemleri dahil olmak üzere bütün finansal yapılarını inceleyen ve denetleyen iş türüdür. İşletmenin ya da kurumun yıl içerisinde yapacak olduğu yatırımları finans yöneticisi inceler ve yatırımı kar getirip getirmeyeceğini kontrol eder. Dil açılmamış yıl içerisinde alınan ya da satılan malların gelir giderlerini de kontrol eden finans yöneticisi diğer rakip firmaların bütçelerin ve yıl içindeki büyüme oranlarını da hesaplar.

Finans Yöneticisinin Maaşları 2022
Finans Yöneticisinin Maaşları Ne Kadar

Bir finans yöneticisi aynı zamanda şirketinin yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını da sağlamaktadır. Finans yöneticisinin görevleri arasında işletmenin ya da kurumun borçlu olduğu kişiler ya da bankalara olan borçlarının düzenlenmesi de yer almaktadır. Alacak olan yatırımların toplam fon miktarlarını da belirleyen finans yöneticisi aynı zamanda yatırılacak olan bu fonların hangi kaynaklardan sağlanacağını da belirlemektedir.

Finans Yöneticisi Ne İş Yapar?

Finans yöneticisi bağlı olduğu şirketin ya da kurumun yıl içerisindeki bütçesine hesaplayarak yatırım yapmaktadır. Finans yöneticisi işletmenin ya da kurumun gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullar ile sağlamakla mükelleftir. Genel olarak işletme ya da kuruma kaynak temin eden finans yöneticisi aynı zamanda madde ve mal akışında düzenlemekle yükümlüdür. Kurumun ya da işletmenin borçlarını da düzenleyen finans yöneticisi aynı zamanda ödeme zamanlarını gelir durumuna göre ayarlar. Finans yöneticisinin görevleri daha çok işletmenin durumuna, faaliyet alanına ve bölgeye göre değişiklik göstermektedir.

Finans Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Kriz anlarını en iyi şekilde yöneten finans yöneticilerinde aranılan bir diğer özellik ise liderlik vasfına sahip olmalarıdır. Finansal olarak yapılan değişikleri takip edip bağlı olduğu şirketi ya da kurumu en iyi şekilde yönetmesi beklenilen finans yöneticileri hakkında en çok maaşları merak edilmektedir. Finans yöneticilerinin maaşları özel kurumda ya da devlette çalışmalarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2022 yılında bir finans yöneticisi en düşük 7.000 TL maaş alırken en yüksek ise 16.000 TL maaş almaktadır.

Finans Yöneticisi Nasıl Olunur?

Varlık yöneticisi olarak da bilinen finans yöneticileri işletmelerin muhasebe işlerine de bakmaktadırlar. Finans yöneticisi olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Kurum veya işletmelerin finansal olaylarını planlayan finans yöneticisi aynı zamanda işletmelerin alacak ve verecek borçlarını da düzenlemektedir. İşletmeler özellikle  finans yöneticisi işe alırken okuduğu bölüme ve derecelerine dikkat etmektedirler. İyi bir finans yöneticisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren iktisat, işletme, ekonometri, maliye ya da bankacılık bölümlerinden derece ile mezun olma şartı vardır. 

Fon Yöneticisi Nedir?

Finans sektöründe yer alan fon yöneticileri daha çok yatırımları ve sermaye fonları yöneten kişidir. Fon yöneticileri yatırımları en iyi şekilde değerlendirerek özel veya kurumsal müşterilere çalışmaktadırlar. Kişilerin ya da kurumların doğru yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapan fon yöneticileri yatırım ortaklıkları, hisse senetleri, tahviller satın alır veya satarlar. Aynı zamanda fon yöneticileri yatırım konusunda finansal danışmanlık da yapabilirler. Herhangi bir kurumda fon yöneticisi olarak bırak çalışan bir kişi ortalama olarak asgari ücretin 3 katı maaş kazanmaktadır.

Fon yöneticilerinde aranılan bir diğer özellik ise finansal yönetim tavsiyeleri vermeleridir. Finansal konuları tartışan ve topladıkları analistleri yöneticileri ile paylaşan fon yöneticileri bağlı olduğu kurumun ya da işletmenin doğru yatırım yapmasını sağlarlar. Çalıştığı kuruma kar getirecek yatırımlar yapmayı amaçlayan fon yöneticileri aynı zamanda ekonomiyi yakından takip ederek finans bilgilerini değerlendirirler.

Fon Yöneticisi Nasıl Olunur?

Direkt fon yöneticisi olmak mümkün değildir. Çünkü fon yöneticisi bölümü için eleman yetiştiren herhangi bir kurum yoktur. Fon yöneticisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri olan işletme, iktisat, maliye, bankacılık ve finans sermaye piyasası gibi bölümlerden mezun olma şartı vardır. Mezun olduktan sonra girdikleri bir kurumda tecrübe sahibi olmaları beklenmektedir. Üniversitenin yanı sıra yüksek lisans düzeyinde işletme fakültelerinden eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler. Çeşitli üniversitelerin bünyelerinde sunmuş olduğu yüksek lisans eğitimini de tamamlayan fon yöneticileri tecrübe sahibi olurlar.

Fon Yöneticisinin Görevleri

Fon yöneticisi bağlı olduğu kurum ya da bireysel müşterilerinin yatırımları ile alakalı yönetim tavsiyelerinde bulunan kişidir. Yöneticisinin görevleri arasında en çok dikkat çeken şüphesiz hangi yatırımın daha karlı olacağına karar vermeleridir. Yöneticisi finansal konular hakkında bilgilendirme yapmakla mükelleftir. Bunun yanı sıra yatırım analizleri ve şirket üst düzey yöneticileri ile kar getirilmesi planlanan yatırımı hakkında bilgi paylaşımında bulunmalıdır.

Fon Yöneticisi ile Finans Yöneticisi Farkları

Fon yöneticisi müşterilerine ya da finans profesyonellerine yatırımla alakalı tavsiyelerde bulunurken finans yöneticisi ise bağlı olduğu şirketin ya da kuruluşun kaynağını temin etmede, hammadde akışını sağlamada, bankalara ya da kişilere olan borçlarını düzenlemede aktif olarak rol almaktadır.

Fon yöneticisi yatırımın daha karlı bir hale gelmesini sağlarken finans yöneticisi ise yıl içerisinde ki alınan veya satılan malların gelir gider tablolarını tutarak bütçeyi hesaplar. Bunun yanı sıra finans yöneticisi, temel olarak finans yöneticisinin görevleri arasında ilk sırada kaynak temin etmek ve gerekli hammadde akışını sağlamak vardır. Bunların dışında muhasebe işlevini de yerine getiren finans yöneticisi firmanın mal alışlarını düzenler ve yatırımı hangi yönde ne kadar yapmaları gerektiğini planlar.

Finans yöneticisinin görevleri ile fon yöneticisi hakkında sizlere sunduğumuz bilgilerin bir çoğunu Wikipedi üzerinden derleyerek oluşturduk. Bilgiler 2022 yılı içinde doğru ve güncel terimlerin tamamını içermektedir. Konumuzla ilgili olarak aklınıza takılan tüm soru veya sorunlarınız için hemen alt kısımda göreceğiniz yorum bölümünden bizlere yanıtlarınızı iletebilirsiniz.

Yorum Yap